„Każdy może być artystą”

„Każdy może być artystą”

7 lipca 2020 Wyłącz przez PP

Udostępnianie jest fajne!

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zaprasza na kreatywne warsztaty pt.:„Każdy może być artystą”.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8-13 lat.
Warsztaty poprowadzi Pani Ewelina Koszykowska, absolwentka Columbus College of Art and Design w USA, gdzie otrzymała pełne stypendium. Wystawia swoje prace w galeriach i muzeach w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Warsztaty rysunkowe, będą tak prowadzone aby początkujący artyści zaczęli myśleć o aspektach sztuki, takich jak koncepcja, kompozycja, światło i cień, zabawa / eksploracja i technika. Korzystając z prostych narzędzi do rysowania: węgiel drzewny, akwarele, tusze i ołówki, zabierze początkującego „artystę” w podróż, która wywoła intrygę i nowy sposób patrzenia na otaczający nas świat.

Chcemy rozwijać wyobraźnię dziecka. Pokazać, że można bawić się kolorem i formą, zrobić coś z niczego. Chcemy uwolnić nieokiełznaną fantazję i kreatywność drzemiącą w młodych ludziach.

Serdecznie zapraszamy do zapisów drogą elektroniczną (mdk.kultura@interia.pl) lub telefonicznie: 74 666 95 70 do dnia 20.07.2020r.  

Płatności można dokonać do 20 lipca przelewem na konto Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach:
BGŻ SA O/Świdnica 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470                                          Dokonując wpłaty przelewem, prosimy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj warsztatów.

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu min. 10 osobowej grupy chętnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny wprowadził wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce). W załączniku przedstawiamy politykę informacyjną dla uczestników wydarzeń. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na warsztaty lub rejestrację elektroniczną e-mail: mdk.kultura@interia.pl, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. (Zał – Oświadczenie.) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych).