Organizacje

Udostępnianie jest fajne!

Swoją siedzibę w Miejskim Domu Kultury mają:

Koło PTTK „Świebodzickie Łaziki”

Klub Honorowych Dawców Krwi 

Polski Związek Filatelistów

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach