Klub Honorowych Dawców Krwi

Udostępnianie jest fajne!

Początek roku 2017 przyniósł kolejne zmiany. W związku z wykluczeniem kilku członków za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i regulaminu Klubu wybrano nowego v-ce Prezesa.

Pan Krzysztof Schwarc, który od początku oficjalnego wstąpienia w struktury PCK aktywnie działa na rzecz naszej społeczności i jest Zasłużonym Dawcom Krwi, godnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Jesteśmy dumni , że taka osoba jest wśród nas.

Ponadto przypominamy, że aby wstąpić w nasze szeregi nie trzeba być Honorowym Dawcom Krwi, ważne by dzielić się swymi pomysłami i działać wspólnie na rzecz mieszkańców Świebodzic. Promować honorowe krwiodawstwo i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża już od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież są naszą przyszłością i ważne by bezinteresowna pomoc w niesie dobra innym nie była im obca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Spotykamy się w I-szy czwartek miesiąca o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury.


W dniu 7 stycznia 2016r. Uchwałą Zarządu  i Członków Klubu HDK PCK w Świebodzicach wybrano nowego v-ce prezesa. W jednomyślnym głosowaniu został wybrany Pan Adam Tobiasz. Jako osoba młoda, pełna pomysłów i zapału w działalność klubu godnie będzie reprezentował Klub HDK PCK wśród mieszkańców Świebodzic.

W roku 2016 zaplanowaliśmy szereg wydarzeń przy udziale krwiodawców, o których szczegółowo można przeczytać na klubowym Facebooku.

Spotkania klubu odbywają się w I-szy czwartek miesiąca w Miejskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy !


W dniu 8 października 2015r, na Walnym Zebraniu Klubu HDK PCK w Świebodzicach wybrano nowy Zarząd na okres kadencji 4 lat zgodnie z Uchwałą PCK.

Zarząd HDK PCK w Świebodzicach.

  • Prezes –  Katarzyna Młynarkiewicz
  • V-ce –   Tadeusz Chwastyniak
  • Skarbnik – Izabela Wywrot
  • Sekretarz – Róża Byrczek 

Komisja Rewizyjna

  • Jolanta Sobczak
  • Grzegorz Szejgiec 

Klub liczy obecnie 22 członków.
Dyrektor Delegatury PCK w Wałbrzychu Pan Andrzej Nowicki zapewnił o wsparciu i pomocy w krzewieniu honorowego krwiodawstwa w Świebodzicach jak również rozpowszechnianiu ideii PCK.
Spotkania Klubu odbywają się dzięki życzliwości Pani Dyrektor MDK i Burmistrza Świebodzic w Miejskim domu Kultury w I-szy czwartek miesiąca o godz. 16.00.

Zapraszamy wszystkie osoby chetne ,które chcą działać na rzecz naszego miasta.