SEKCJA MUZYCZNA

Udostępnianie jest fajne!

CHÓR DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
– czwartek,

godz. 16.00 – 17.00 grupa młodsza (7-10 lat)

godz. 17.00 – 18.00 grupa starsza (11-15 lat)

Instruktor – Magdalena Sowa

Dyrygent, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Studiowała również w Kecskemet-Instytucie Zoltan’a Kodaly’a przynależącego do Akademii Muzycznej w Budapeszcie. Swoje doświadczenie zbierała nauczając rytmiki, zajęć umuzykalniających, muzyki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych i prowadząc chór dla dorosłych.

Chór zrzesza dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Każde zajęcia rozpoczynać się będą od rozgrzewki oddechowo-wokalnej, która będzie zawierała elementy ruchu. Kolejno następuje praca nad utworami muzycznymi. Uczestnicy chóru mają okazję poznać bogaty repertuar pieśni dziecięcych, patriotycznych, ludowych i kolędowych, zarówno polskich jak i innych krajów. Ponadto wzbogacające jest poznawanie zapisu nutowego, różnych oznaczeń muzycznych oraz kształcenie swojego słuchu muzycznego. Nie jest wymagana znajomość nut. Młody chórzysta nauczy się śpiewać z rąk, dzięki tzw. fonogestyce. Jedyne, co jest wymagane by wstąpić do chóru to słuch muzyczny, chęć do pracy i uśmiech! Śpiew uwalnia endorfiny!

Uwolnij je i Ty!

NAUKA GRY NA PIANINIE I KEYBOARDZIE

Instruktor Patrycja Stępień

– poniedziałek, godz. 16.00

OPŁATY ZA SEKCJE – 30zł/mc

Opłat za sekcje prosimy dokonywać:

  1. przelewem na konto Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
    BGŻ SA O/Świdnica 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470 Dokonując wpłaty przelewem, prosimy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj sekcji oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
  2. bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury (księgowość – II piętro) w godz. 8:30-13:00.

Istnieje możliwość wpłat za sekcje za okresy kwartalne i półroczne. 
W przypadku braku wpłaty za dwa kolejne miesiące uczestnik może zostać wykreślony z listy.