Realna Iluzja

Realna Iluzja

8 października 2018 Wyłącz przez PP

Udostępnianie jest fajne!

W dniu 8 października w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się wystawa Krzysztofa Polaczenki pt. „Realna iluzja”, która doskonale określa zestawienie precyzji realizmu ze światem wyobrażonym. Nadawanie nowego znaczenia przedmiotom czy miejscom to zadanie dla malarza surrealisty.

Autor, główny przekaz większości obrazów traktuje o współczesności, uwypuklając przy tym ludzkie wady i zalety. Sama jednak interpretacja pozostaje otwarta i wymaga od widza uruchomienia jego własnej wyobraźni. 

Wernisaż wzbogaciła autorska muzyka, było można również zapoznać się z książką Krzysztofa Polaczenko pt. „Wanna”, opisująca historię człowieka, którego życiowa postawa musiała ulec diametralnej zmianie pod wpływem nieprzewidzianego zrządzenia losu, jest historią, jak wspomina sam autor, skierowaną do wszystkich. Eksperymentalna forma i kontrowersyjna tematyka książki często wywołuje burzliwe dyskusje podczas spotkań autorskich. 

Czytelnicy doceniają lekkie pióro oraz trafne spostrzeżenia młodego autora. 

Podczas spotkani Krzysztof Polaczenko zaprezentował nam film na którym przedstawiony został sposób w jaki autor tworzy swoje prace. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie.