III Turniej  Szachowy

III Turniej Szachowy

24 maja 2019 Wyłącz przez SB

Udostępnianie jest fajne!

Już za nieco ponad dwa tygodnie odbędzie się III Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Świebodzic. Organizatorem jest Miejski Dom Kultury a jego celem jest popularyzacja szachów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży jako alternatywne spędzenie czasu wolnego i integracja środowiska szachowego. W turnieju będą mogli zaprezentować swoje umiejętności młodzi szachiści z MDK-u szkolący się pod kierunkiem Artura Adamka.

Turniej odbędzie się 8.06.2019, w sobotę, w godz. 10:00 – 13:30 w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach, ul. Wolności 13

Grupy turniejowe:

Grupa A – OPEN dla wszystkich chętnych

Grupa B – zawodnicy do lat 14 (maksymalnie III kat. męska lub II kat. kobieca)

Zgłoszenia w serwisie turniejowym:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3044

Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3045

Turniej ma charakter otwarty – uczestniczyć mogą wszyscy chętni. Udział w turnieju bez wpisowego! Ilość miejsc ograniczona do 90 osób.

Zasady:

system szwajcarski, 7 rund, tempo: 15 minut na partię dla zawodnika, przepisy gry wg kodeksu szachowego FIDE (szachy szybkie).

Nagrody:

Grupa A OPEN: za miejsca 1-3 puchary oraz nagrody rzeczowe, najlepszy junior i zawodniczka – nagrody rzeczowe

Grupa B juniorzy do lat 14: za miejsca 1-3 puchary i medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych w kategorii do lat 14 oraz do lat 9 a także dla najmłodszej zawodniczki i zawodnika.

Harmonogram:

do godz.9:45 – potwierdzenie udziału, przyjmowanie zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc

10:00 – otwarcie turnieju

10:00 – 13:30 rundy I – VII

13:45 – zakończenie, wręczenie nagród.

Sprawy organizacyjne:

– Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

– Każdy niepełnoletni uczestnik turnieju podczas jego trwania powinien znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna.

– Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– Każdy zgłoszony zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny tej osoby wyrażą zgodę na:

1) przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych do realizacji ww. turnieju;

2) publikację wizerunku osoby dla celów związanych z informacją i promocją ww. turnieju.