Statut

Udostępnianie jest fajne!

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 10 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury i nadania jej statutu