Sekcje

Udostępnianie jest fajne!

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ogłasza zapisy na zajęcia stałe w roku szkolnym 2019/2020:  

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest wypełnienie deklaracji, zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz uiszczenie opłaty.

Dokonując wpłaty przelewem, prosimy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj sekcji oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.