SEKCJA PLASTYCZNA

Udostępnianie jest fajne!

DOROŚLI,  
–  czwartek, godz. 16.00 – 19.30

DZIECI,  
–  poniedziałek
grupa 1 – 15.00 – 16.30
grupa 2 – 16.30 – 18.00

Zajęcia prowadzi Zbyszek Nowak.

OPŁATY ZA SEKCJE – 30zł/mc

Opłat za sekcje prosimy dokonywać:

  1. przelewem na konto Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
    BGŻ SA O/Świdnica 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470 Dokonując wpłaty przelewem, prosimy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj sekcji oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
  2. bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury (księgowość – II piętro) w godz. 8:30-13:00.

Istnieje możliwość wpłat za sekcje za okresy kwartalne i półroczne. 
W przypadku braku wpłaty za dwa kolejne miesiące uczestnik może zostać wykreślony z listy.