SEKCJA PLASTYCZNA

Udostępnianie jest fajne!

DOROŚLI,  
–  czwartek, godz. 16.00 – 18.00

Instruktor: Zbigniew Nowak

DZIECI Akademia rysunku i malarstwa
–  poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00 I gr. młodsza –  poniedziałek, godz. 17.15 – 18.15 II gr. starsza

Instruktor: Ewelina Koszykowska

Ewelina Koszykowska urodziła się w Polsce. Jest absolwentką Columbus College of Art and Design w USA, gdzie otrzymała pełne stypendium. Ewelina wystawia swoje prace w galeriach i muzeach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wcześniej malowała na Brooklynie w Nowym Jorku, a ze studia „ek Laboratory” w Londynie powróciła do swoich korzeni, przenosząc się z powrotem do Polski.

Pani Ewelina to artystka, która w swojej pracy kładzie nacisk na znaczenie ewolucji człowieka poprzez zasłony świadomości. W 2012 roku Koszykowska zaczęła malować serię obrazów eksplorujących relacje między człowiekiem a zasłoną w przestrzeni liniowej. Wizje Koszykowskiej tworzą seans, otwierając dialog z tradycyjnymi przedstawieniami zasłony jako przedmiotu dekoracyjnego, a także reagują na jej duchowe i kulturowe konotacje w całej ludzkiej kondycji.

Ewelina Koszykowska
OPŁATY ZA SEKCJE – 30zł/mc

Opłat za sekcje prosimy dokonywać:

  1. przelewem na konto Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
    BGŻ SA O/Świdnica 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470 Dokonując wpłaty przelewem, prosimy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj sekcji oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
  2. bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury (księgowość – II piętro) w godz. 8:30-13:00.

Istnieje możliwość wpłat za sekcje za okresy kwartalne i półroczne. 
W przypadku braku wpłaty za dwa kolejne miesiące uczestnik może zostać wykreślony z listy.