Regulamin organizacyjny

Udostępnianie jest fajne!

Zarządzenie Nr 4/2015
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach z dnia 03 lutego 2015 r.
w sprawie: ustalenia „Regulaminu organizacyjnego w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach”

Zarządzenie Nr 12/2011
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach z dnia 01 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia „Regulaminu organizacyjnego w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach”