Koło PTTK "Świebodzickie Łaziki"  
  
 
Jak się do nas przyłączyć

Aby zostać członkiem "Świebodzickich Łazików" należy pobrać stąd deklarację człokowską PTTK. Wypełnioną i podpisaną deklarację proszę zostawić w sekratariacie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach. 

Do deklaracji należy dołączyć:

 1. Jedno zdjęcie.
 2. Dowód wpłaty wpisowego oraz składki.
 3. Kopię dokumentu uprawniającego do zniżek (orzeczenie o niepełnosprawności, kopię legitymacji emeryta, decyzję przyznającą świadczenie przedemerytalne bądź nadającą status osoby bezrobotnej).
  https://www.pttk.pl/pttk/pttk_deklaracja_czlonka.pdf

 

Wysokość opłat:

Wpisowe:

 1. 15 zł (normalne);
 2. 8 zł (ulgowe) rodzice dzieci opłacający składkę za conajmniej dwoje dzieci; emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością; bezrobotni (na podstawie zaświadczenia) i oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 3. 6 zł (młodzieżowe) - osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia; młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia

Składka roczna:

 1. 45 zł (normalna)
 2. 25 zł (ulgowa) - rodzice dzieci opłacający składkę ze conajmniej dwoje dzieci; emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością; bezrobotni (na podstawie zaświadczenia) i oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 3. 20 zł (młodzieżowa) - osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia; młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia

Przyklady:

 1. Dorosła osoba pracująca: 15 zł + 45 zł
 2. Dorosła osoba pracująca, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności - 25 zł + 8 zł
 3. Emeryt, bezrobotny, pobierający świadczenie przedemerytalne - 25 zł + 8 zł
 4. Dwoje dzieci i dwoje rodziców: 2x26 zł + 2x33 zł
 5. Osoby uczące się do 26 roku życia: 20 + 6 zł

Wpłatę należy dokonać na poniższe konto:

PTTK o. Świdnica
42 2030 0045 1110 0000 0269 6240

Wpisowe pobierane jest jednorazowo i pokrywa koszt wydania legitymacji. Składka członkowska jest jednocześnie wykupieniem polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) w firmie AXA, której ogólne warunki są tutaj.
http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2016/NNW_2016_ulotka_informacyjna.pdf  

 

 

 

  

Copyright ©  Miejski Dom Kultury w Świebodzicach  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

do góry  |