AKTUALNOŚCI  
 

Przez teatr do lepszego świata

26.05.2015 r.


Młodzieńczy sprzeciw wobec nierówności i patologiom, wyraźny głos w niemej dyskusji na temat społecznych zagrożeń, a przede wszystkim nieszablonowy wyraz obywatelskiej świadomości - taki był VIII Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego, który w czwartek, 21 maja, odbył się w Miejskim Domu Kultury.

Podczas przeglądu amatorskich grup teatralnych, zorganizowanego, jak co roku, pod auspicjami Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, swoje aktorskie talenty zaprezentowali artyści-amatorzy z sześciu placówek - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi, Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu oraz Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.

W swoich występach, którym bacznie przyglądała się publiczność, w tym pani Izabela Siekierzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i pani Aldona Górska - przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, młodzi artyści nie ograniczali się wyłącznie do interpretacji słowa, mimiki i gestów oraz ruchu scenicznego. W ich sugestywnych spektaklach mocną stroną była oprawa wizualna, imponowały starannie wykonana scenografia oraz wprawa, z jaką wykorzystywali efekty dźwiękowe i wizualne. Artystyczny zmysł i sceniczna świadomość w połączeniu ze społecznie zaangażowaną treścią tworzyły głębię przekazu, która przenosiła widza w świat problemów, wokół których ogniskuje się życie współczesnego społeczeństwa.

Wybierając tematy do swoich spektakli uczniowie i ich opiekunowie okazali się przenikliwymi obserwatorami rzeczywistości. Poza wątkami, które w temacie przemocy funkcjonują w dyskursie publicznym od lat, jak przemoc w rodzinie czy przemoc rówieśnicza, identyfikowali i sięgali w swoich sztukach po formy przemocy charakterystyczne dla społeczeństw informacyjnych - przemoc za pośrednictwem internetu i środków komunikacji; nie bali się również wziąć na warsztat tematów trudnych, jak przemoc seksualna czy emocjonalna alienacja.

Wobec mnogości form nie lada zadanie stało przed składem jurorskim, w którego składzie znaleźli się: Małgorzata Grudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach, Krystyna Swoboda z Filharmonii Sudeckiej i Piotr Mokrzycki, aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Ostatecznie po intensywnych obradach skład sędziowski wyłonił następujących laureatów:

Za najlepszą realizację spektaklu: Grupa teatralna "TREMA ZA KURTYNA" / Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu/ opiekun: Izabela Fiebich-Bednarska
Za najlepszy scenariusz autorski: Grupa teatralna "NIEPOKORNI" / Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie/ opiekun: Izabela Czechowska, Kamila Zelek
Za najlepszą scenografię i kostiumy: "Koło teatralne ERATO" / Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach/ opiekun: Jolanta Bieniasz, Justyna Gąsior
Dla najlepszego aktora: Cyprian Ziemnicki / Grupa "KOLOROWA MASKARADA" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świebodzicach/ opiekun: Agnieszka Kiryczuk

Wyróżnienie indywidualne: Mateusz Ławiński / Grupa teatralna "NIEPOKONANI" / Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach/ opiekun: Zofia Marek
Wyróżnienie grupowe: Grupa teatralna "UTALENTOWANI MLODOCIANI" / Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świebodzicach/ opiekun: Małgorzata Krzan.

Uzupełnieniem festiwalu były warsztaty, które z adeptami aktorstwa przeprowadził Piotr Mokrzycki. Pod okiem aktora wałbrzyskiego teatru, młodzież poznawała tajniki warsztatu, środki wyrazu i ekspresji oraz metody budowania kreacji scenicznej. Z taką dawką wiedzy przyszłoroczne spektakle z pewnością będą jeszcze bardziej poruszające.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
 


Copyright ©  Miejski Dom Kultury w Świebodzicach  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

do góry  |