AKTUALNOŚCI  
  
 
Prawdziwa lekcja historii w Miejskim Domu Kultury

14.09.2012 r.


W dekrecie Rady Państwa o stanie wojennym stwierdzono, że przepisy o zawieszeniu organizacji oraz odbywaniu zgromadzeń nie dotyczą Kościołów i związków wyznaniowych. W swym porannym wystąpieniu 13 grudnia 1981 r., gen. Wojciech Jaruzelski oświadczył zaś: "Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła".

Jak można przypuszczać, była to z jednej strony pochwała oraz sygnał, że w zamierzeniu władz Kościół katolicki będzie tą instytucją, którą stan wojenny oszczędzi, z drugiej jednak dawano do zrozumienia, że władze nie spodziewają się aktywnego sprzeciwu ze strony Kościoła.

O tym jak duchowieństwo polskie zareagowało na wybuch stanu wojennego i w jakiej znajdowało się sytuacji niewątpliwie dowiemy się czytając karty historii, które stanowią integralną część wystawy "ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ- Jan Paweł II i Kościół w obliczu stanu wojennego w Polsce". Inauguracja wystawy odbędzie się 25 września 2012r. o godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Wolności 13. 

Wystawa ta tworzy ciąg zdarzeń, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Odnajdziemy tam opisy Pielgrzymek Jana Pawła, fragmenty przemówień i kazań, relacje z wielu ważnych dla naszego kraju wydarzeń. Przedstawione są tam także życiorysy osób duchownych odważnie występujących przeciw istniejącemu bezprawiu, które były inwigilowane i zastraszane przez funkcjonariuszy SB, a byli to m.in.

  • Ojciec Honoriusz Stanisław Kowalczyk
  • Ksiądz Jerzy Popiełuszko
  • Ksiądz Prałat Stefan Niedzielak
  • Ksiądz Stanisław Suchowolec
  • Ksiądz Sylwester Zych

Już od 17 września 2012r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania wystawy.

 

 


  

Copyright ©  Miejski Dom Kultury w Świebodzicach  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

do góry  |